İSG Özelinde Değişim Yönetimi

(Eğitim Süresi 1 gün, Kod: KSY 09)

Bir gün sürecek bu eğitimin amacı; İşletmelerde başta  İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) olmak üzere her türlü değişim ihtiyaçlarının zamanında fark edilmesi, planlaması ve değişim sürecinin yönetilmesi için gerekli tüm bileşenleri, uluslararası kabul gören ilke, kural ve standartlar çerçevesinde örnek olaylarla ele alarak genel bir bakış açısı sağlamaktır. Özelde ise, işletmelerde İSG kültürünün değiştirilmesi ve geliştirilmesi konularında pratik uygulama örneklerinin bulunacağı detay bilgiler aktarılacaktır.
Şirketlerin İnsan Kaynakları ve İş Sağlığı ve Güvenliği yöneticileri ile şirketlerde İSG sistemlerinin oluşturulmasında görev alan veya alacak profesyoneller bu eğitimimizden fayda sağlayacaktır.

Eğitim / Katılımcı Hedefleri:

Değişimin en genel tanımında; bulunduğumuz yerden hareket ile başka bir yere ulaşma arzusundan söz edilir. Ve her türlü değişim süreci üç ana bölümden oluşur;

Arzulanan yeni durum bir şirketin pazar payını arttırmak, ücret politikasını değiştirmek veya kurum içindeki İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kültürünü geliştirmek olabilir. Bunların hepsinde olumlu sonuç elde edebilmek için, değişim sürecini doğru olarak yönetmeliyiz.

Hayatımızda değişim süreci kimi zaman biz istediğimiz için başlar, bazen de mecbur kalırız. Ve bu sürecin sonunda kimi zaman hayatımızda küçük değişiklikler yaşanırken, kimi zaman hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Eğitmenimiz: Dr.Sedat Karabulut

Eğitimiç İçeriği:

Bu eğitimde ''Değişim Yönetimi''ne doğal yaşamdan örnekler ile ışık tutmayı ve aşağıdaki sorulara cevap bulmayı amaçlıyoruz;

  • Biyolojik varlıkların dahil olduğu hiç bir sistem, yapısı itibari ile statik değildir. Bu durumda insanın dahil olduğu hangi sistem değişmez olabilir?    
  • Değişimi tetikleyen iç ve dış sebepler nelerdir? 
  • Değişim sürecinde iletişim nasıl yönetilir? 
  • İş hayatımızdaki ''sanal hedef'' ile ''gerçek hedef'' arasındaki farkı biliyor muyuz? 
  • Tepkisel, stratejik, sistemik ve sezgisel insan arasında ne tür farklar vardır? Sizin çalışanlarınız hangi türe giriyor?
  • Rekabeti nasıl değerlendirmeliyiz? Ve tabi ne zaman ve nasıl değişmeliyiz?

 Ayrıca;

  •  İşletmelerin İSG kültürü nasıl ölçülür?
  • İSG değişim yönetiminin temel sorunu olan ''lider'' ve ''çetin cevizlerin'' savaşı ne zaman başlar?

  • İSG değişim yönetiminde ''değer yargıları'' ve ''iklim'' bileşenleri nelerdir?İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır. 

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.