Kurumsal Yeniden Yapılandırma ve İyileştirme

(Eğitim Süresi 2 gün, Kod: KKG 06)

Günümüzde, gelişen teknoloji ve değişen kurum ve kuramlar nedeni ile kartların yeniden dağıtıldığı bir dönemde bulunuyoruz. Uluslararası kuruluşlardan, çekirdek aileye kadar birçok kurum için yeniden yapılanma, eskiden anladığımız manada performansın iyileştirilmesi ve büyümekten öte, artık şirketlerin yeni dönemde varlıklarını sürdürebilmesi için bir gereklilik haline geldi. İstikrarın geri kazanılması yeniden örgütlenme, yeniden konumlandırma ve hatta iflas erteleme gibi agresif stratejiler ile finans, muhasebe, hukuk, pazarlama vb. disiplinlerin birlikte çalışmasını gerektirmekte.

Kurumsal yeniden yapılandırma bir şirketin bir ya da daha fazla unsurunun yeniden tasarlanması sürecidir. Bir şirketin yeniden örgütlenme süreci şirketin daha rekabetçi hale gelmesi, hali hazırda kötü olan ekonomik ortamı atlatması, kuruluşun tamamen yeni bir yöne yönlendirilmesi için konumlandırılması gibi farklı faktörler nedeniyle uygulanabilir.

Yapısal değişiklikler gerçekleştiren şirketlerin çoğunluğu bu yeniden yapılandırmayı doğru uygulayamamaktadır, bu da şirket içerisindeki gerekli yeniden yapılandırma yönetim araçlarını yönetememe ve uygulayamamalarından kaynaklanan başarısızlığa neden olmaktadır.

Deloitte Academy’nin “Kurumsal Yeniden Yapılandırma ve İyileştirme” programı, kurumsal finans, yönetim danışmanlığı, ve genel yönetim alanlarındaki güçlü deneyimimiz ve teknik bilgilerimizin özel olarak şekillendirilip kullanıldığı bir programdır.

Bu program, gerçek hayattan alınan profesyonel deneyimler ile hem bilgi hem beceri geliştirme fırsatları sunarak, katılımcıların genel finansal ve operasyonel yeniden yapılandırma anlayışlarını geliştirmeyi amaçlamaktadır.


İki günlük programımız, şirketlerde yeniden yapılandırma ve iyileştirmenin tüm yönlerinin genel analizini sunmakta, her bir modül, katılımcılara daha geniş bir bakış açısı sağlayarak, yeniden yapılandırma ve iyileştirmenin birbirini tamamlayan önemli unsurlarını vurgulamaktadır Program, örnek olay incelemeleri ile tartışmaları da içermektedir.


Program dört modülden oluşmaktadır

Modül 1: Yeniden Yapılandırma ve İyileştirme

Modül 2: Borçlanma ile Satın Almalar (Leveraged Buy-Outs)

Modül 3: Özel Sermaye Fonları (Private Equity)

Modül 4: Davranış ve Oyun Kuramı (Game Theory)


Kimler Katılmalı:

Kurumsal Yeniden Yapılandırma ve İyileştirme programımız aşağıdaki kişiler için uygundur:

 • Yeniden yapılandırma ve iyileştirme aşamasında bulunan şirketlerin üst ve orta kademe yöneticileri
 • Potansiyel olarak yeniden yapılandırma ihtiyacındaki şirketlerin yatırımcıları veya danışmanları
 • Özel sermaye ya da girişim sermayesi ortaklı firmaların yöneticileri
 • Finansal hizmet ya da profesyonel hizmet kuruluşları, danışmanlıklar, hukuk firmaları, muhasebe firmaları
 • İzlemedeki şirketler portföyünün stratejik ve teknik sorunlarını denetleyen ve bunlarla ilgilenen bankacılar
 • Kurumsal yeniden yapılandırmalarda borçlular veya alacaklılara danışmanlık yapan ya da onları temsil eden danışmanlar
 • Bu dalda genel bilgi edinmek isteyen MBA öğrencileri ya da akademisyenler
 • Birleşme ve satın almalar ile sermaye yapısı kararlarında rol alan geleneksel yatırım bankacıları ile kurumsal finans uzmanları da bu seminere ilgi duyacaktır.Modül 1: Yeniden Yapılandırma ve İyileştirme

Bu modül, özellikle finansal ve genel yeniden yapılandırma ile ilgili kavram, kuram, model, strateji ve örnekler sunan ve “yeniden yapılandırma veya kriz ile mücadele sürecindeki kuruluşların sorunlarının belirlenmesi, incelenmesi ve çözülmesine" odaklı bir giriş modülüdür. Bu modül sorunların önceden belirlenmesi için uyarı sinyallerini içermekte ve katılımcılara genel yapılandırma ve iyileştirme tekniklerini tanıtmaktadır.

Modül, yeniden yapılandırma ve iyileştirme ihtiyacındaki şirketlerin durum değerlendirmesi ve iyileştirmeleri ile ilgili bakış açısı sunmaktadır. Katılımcılar, yeniden yapılandırma yöneticisi (CRO) bakış açısıyla potansiyel sorunları ve çözümlerini nasıl belirleyeceklerini öğrenecekler.

Değinilecek olan ana konular şunlardır:

 • Şirketin mevcut durumunun belirlenmesi ve değerlendirilmesi
 • Şirket yeniden yapılandırmaları ve değişimlerinin tanımı ve etkileri
 • Olumsuz bir durumu önlemek için adım atılıp atılmaması gerekliliğinin belirlenmesi
 • Süreç dönüşümü
 • Borç veren ilişkilerinin ve mevcut koşulların yeniden yapılandırması
 • Şirket yeniden yapılandırma planlarındaki başarı faktörleri
 • İlgili kişi ve kurumlarla mutabakat oluşturma
 • Farklı yeniden yapılandırma seçeneklerinin finansal, operasyonel ve hukuksal sonuçlarının araştırılması
 • Farklı yeniden yapılandırma faaliyetleri ile ilgili risklerin değerlendirilmesi


Modül 2: Borçlanma ile Satın Almalar (Leveraged Buy-Outs)

Çoğu durumda, finansal yeniden yapılandırma sorunlarının çözümü iyi yapılandırılmış finans çözümlerini gerektirir. Bu modül katılımcılara bir işletmenin değerini artırmak için uygulanabilecek finansal yeniden yapılandırma araçlarını açıklamaktadır. İyi yapılandırılmış finans teknikleri, geleneksel yöntemler ile çözülemeyen yatırımcı ihtiyaçlarını çözmek için borç, sermaye ve karma finansman tekniklerinin tasarlanmasını içermektedir.

Bu modülde, alternatif finansman sorunlarının değerlendirilmesi, banka ve mezzanine (yüksek riskli, yüksek faizli) borçların yeniden yapılandırılması, alacaklılar ile görüşmelerin katılımcılarla birlikte simüle edildiği bir örnek olay çalışması sunulmaktadır. Katılımcılara diğer katılımcılarla iletişim içinde olma ve finansal yeniden yapılandırma bağlamında tarafların amaç ve rollerini daha iyi anlama fırsatı sunacaktır.

Değinilecek olan ana konular şunlardır:

 • Borçlanma ile satın alma’nın (Leveraged buy-out) tanımı
 • Borçlanma ile satın alma planı
 • Finansal kaldıraç kavramı
 • Borçlanma ile satın alma oyuncuları (fonlar, yatırım bankaları, büyük borç verenler, mezzanine yatırımcıları, danışmanlar, yönetim)
 • Hissedarlar için değer yaratma
 • Finansman türleri
 • Borçlanma ile satın alma durumunda farklı borç türleri
 • Borçlanma ile satın alma finansmanındaki kısıtlamalar
 • En uygun finansman yönteminin seçilmesi
 • Kredi anlaşması ilkeleri ve mutat maddeler (sözleşmeler)
 • Sermaye yapılarını ve şirket değerlemesi üzerindeki etkilerini anlama
 • Sermaye yapısı ile hissedar değeri arasındaki bağlantı


Modül 3: Özel Sermaye Fonları (Private Equity)

Bu modül finansal yeniden yapılandırmalar ve satın alma ile birleşmelerin ana aktörleri haline gelmiş olan özel sermaye fonlarının (private equity) incelenmesi için tasarlanmıştır. Modül, ana stratejilere, ekonomik faktörlere, fon yapılarına ve yatırımcılara odaklanarak, özel sermaye fon piyasalarını anlatmaktadır.

Bu modül, katılımcıların özel sermaye yatırımlarının nasıl oluşturulduğunu, yapılandırıldığını, değerlendiğini ve nasıl sonlandırılacağını anlamasını sağlar. Aynı zamanda en yeni özel sermaye yatırımı ortamı, mevcut piyasa durumu, gelecekteki beklentiler gibi güncel konulara ilişkin de bilgiler sunulacak, özel sermaye fonlarının ve firmalarının küresel olarak yaygınlaşması da tartışılacaktır.

Değinilecek olan ana konular şunlardır:

 • Özel sermaye sektörü
 • Özel sermaye fonlarının nasıl oluşturulduğu, yapılandırıldığı ve yönetildiği
 • Özel sermaye sınıfları ve yatırım stratejileri
 • Özel sermaye fonlarının özellikleri
 • Özel sermaye ortaklıkları ve girişimcileri arasındaki ilişkiler
 • Girişimcilerin / yöneticilerin teşvik edilmesi
 • Özel sermaye ortaklığının avantaj ve dezavantajları
 • Özel sermayelerinin şirket değerleme stratejileri
 • Değer oluşturmak için stratejiler
 • Çıkış stratejileri


 Modül 4: Oyun Kuramı (Game Theory)

Kurumsal yeniden yapılandırma ve iyileştirme arenasında gerçekleştirilenler, paydaşlar ile yakın iletişim, alacaklılar ile uzlaşmalar, müşteriler ile görüşülen fiyat artışları, bankalar ile kalan borçların yeniden yapılandırılması ve çalışanlar ile yeni iş sözleşmeleri ve buna benzer birçok iletişimi kapsamaktadır. Bu nedenle, iletişim, uzlaşma ve pazarlık becerileri büyük önem taşımaktadır. İyileştirme alanında elde edilen başarının derecesi, mevcut durumda müzakere etme ve iyileştirme planınızı takip eden ve buna uyum sağlayan bir destek tabanı oluşturma deneyimi ve becerisine dayanmaktadır.

Oyun Kuramı stratejik düşünme bilimidir. Oyun kuramı; ekonomi, işletme, biyoloji, bilgisayar bilimleri, antropoloji ve politika gibi farklı alanlar için uygulamaları olan görece yeni bir bilimdir. Bu modül, katılımcılara çeşitli stratejik ilişkilerin kuramsal ilkelerini açıklayacaktır. Flört gibi oyuncuların ortak sonuçlar aradığı oyunlar ile savaş gibi çıkarlarının tamamen zıt olduğu oyunları inceleyeceğiz.

Oyun kuramı çalışması özel hayatta ve iş hayatında öne geçmenize yardımcı olabilir. Bu kuram size daha fazla amaç ve yönlendirme sağlayacaktır. Etrafınızda gerçekleşen stratejik ilişkileri daha hızlı ve etkin şekilde fark etmenize yardımcı olacaktır.

Değinilecek olan ana konular şunlardır:

 • Oyun Kuramı’na giriş
 • Strateji ve oyunlar
 • Oyun şekilleri ve toplumsal ikilemler
 • Nash Dengesi
 • Olasılıkların yönetilmesi
 • Karma stratejiler
 • Ardışık oyunlar
 • Stratejik hamleler

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

        3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
        6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
        9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

 

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.