Etkin İSG Yönetimi için İpuçları

(Eğitim Süresi 1 gün, Kod: KSY07)

Bir gün sürecek eğitimin amacı; İşletmelerde tüm İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yönetim süreçlerinin en sık yaşanan problemleri ile bunların çözüm yöntemlerine dair uluslararası kabul gören ilke, kural ve standartları, örnek olaylarla ele alarak doğru bakış açısı yaratmaktır.
Şirketlerin İnsan Kaynakları, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Satın Alma departman yöneticileri ile şirketlerde İSG süreçlerinde görev alan veya alacak profesyoneller bu eğitimimizden fayda sağlayacaktır.

Eğitim / Katılımcı Hedefleri:

Ülkemizde İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimi ile Hemşireleri çoğunlukla İnsan Kaynakları müdürlerine bağlı olarak çalışırlar. Bazı işletmelerde bu ekibin başında bir İSG müdürü de olsa, onunda doğrudan veya dolaylı olarak raporladığı yer yine İK olur.

İK yöneticileri için; işe alım, performans, kariyer gibi temel İK uygulamalarının yanı sıra, İSG konularına odaklanmak en başta bir vakit sorunudur. Sık sık  değişen İSG mevzuatını takip etmek, aylık İSG kurul toplantı tutanaklarını incelemek veya ilgili dokümantasyon detayları ile uğraşmak vakit alan konulardır.

Şu bir gerçek ki, yönetici olarak ister kendi bünyemizde bulunan İSG personeli ile çalışalım, isterse bir OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi)'den hizmet alalım, zaman zaman sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Son yıllarda bu hizmetin OSGB'lere havale edilmesi işimizi nispeten kolaylaştırdı, fakat bu defa da, ihale tamamlandıktan kısa bir süre sonra başlayan, tipik taşeron yönetim problemleri ile karşılaşır olduk.

Taşeron İSG personelinin hiç beklemediğimiz bir zamanda veya şekilde değişmesi, var olan personelin performansında yaşanan problemler, sözleşme yapılırken planlanmamış ve daha sonradan ihtiyaç duyduğumuz İSG uygulamaları için ek ücret talepleri veya zamanla belirginleşen genel hizmet kalitesindeki azalmalar ile mücadele etmekten bıktınız mı?  Bu eğitimde bu yükünüzü hafifletmeyi hedefliyoruz.

Eğitmenimiz: Dr.Sedat Karabulut

Eğitimin İçeriği: 

  • OSGB hizmet alımı ihale şartnamesinde ve değerlendirilmesinde yapılan temel hatalar ile bunlardan korunma yolları,
  • İhale tamamlandıktan sonra, taşeron OSGB'den alınan hizmeti yönetmenin temel kuralları ve etkin performans kriterlerini belirlemenin ipuçları

  • İşe alınacak İSG personelinin işe uygunluğunu belirleyecek temel ve teknik yetkinliklerin değerlendirilmesi,

  • İSG bakışı ile özel sağlık ve elementer sigortaların yönetimi,

  • İSG yönetiminin malzeme ve hizmet satın alma süreçlerine nasıl dahil edileceği,

  • Doğru İSG projelerinin seçimi

  • Etkinliği ölçülebilir İSG eğitimlerinin planlaması için yol gösterici ipuçları

 
İndirim Politikamız:

  • Eğitimimizde aynı kurumdan;

3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

  • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
  • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır. 

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.