Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > UFRS > BOBİ FRS (Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı)

BOBİ FRS (Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı)

(Eğitim Süresi 1 gün, Kod: UFRS05)

Eğitimin amacı; 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için yürürlüğe girmiş olan BOBİ FRS hakkında bilgi verme ve BOBİ-FRS, UFRS ve VUK göre hazırlanmış tablolarının karşılaştırılması okuya bilme, analiz etme ve inceleme becerisi kazandırılması.

Hedef Kitle: Eğitime finans, muhasebe ve genel olarak mali işler çalışanları ve yöneticileri katılmalıdır

Yöntem: Konu anlatımı, UFRS’ye BOBİ FRS’ye ve VUK’a göre hazırlanmış mali tabloların incelenmesi. Eğitim süresince BOBİ FRS hükümleri ile TDHP-VUK hükümleri ve Tam Set UFRS hükümleri karşılaştırtılacaktır.

Eğitim İçeriği:

BOBİ FRS nedir ve hangi firmalar kullanacaktır, BOBİ FRS’nin yürürlük  tarihi

Finansal Tabloların Sınıflandırılmasına İlişkin Bölümler

- Bölüm 1  Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar

- Bölüm 2  Nakit Akış Tablosu

- Bölüm 22  Konsolide Finansal Tablolar (Özet)

Hesaplara veya Hesap Gruplarına Özgü Bölümler

- Bölüm 5  Hasılat

- Bölüm 6  Stoklar

- Bölüm 9  Finansal Araçlar ve Özkaynaklar

- Bölüm 10  İştiraklerdeki Yatırımlar  (Özet)

- Bölüm 12  Maddi Duran Varlıklar

- Bölüm 13 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

- Bölüm 14  Maddi Olmayan Duran Varlıklar

- Bölüm 18  Varlıklarda Değer Düşüklüğü

- Bölüm 19  Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar

- Bölüm 23  Gelir Üzerinden Alınan Vergiler (Özet)

Tam Açıklama-Dipnotlara İlişkin Bölümler

- Bölüm 3  Muhasebe Politikaları Tahminler ve Yanlışlılar

- Bölüm 4  Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

- Bölüm 24  Ara Dönem Finansal Raporlama

İşlem Bazlı Bölümler

- Bölüm 15  Kiralamalar

- Bölüm 17  Borçlan Maliyetleri

- Bölüm 20  Yabancı Para Çevrim İşlemleri


"Kapsamlı UFRS" eğitimimiz hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

"UFRS Örnek Uygulamalar" eğitimimiz hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Daha önce Kapsamlı UFRS eğitimimize katılmış olan katılımcılar için eğitim bedeli  950 TL+KDV'dir.


İndirim Politikamız:

  • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

  • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
  • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.