Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > Vergi > Bankacılara Özel İthalat Bedelinin Transferinde Gümrük Uygulamaları Eğitimi

Bankacılara Özel İthalat Bedelinin Transferinde Gümrük Uygulamaları Eğitimi

(Eğitim Süresi 1 gün, Kod: V719)

Eğitim İçeriği

 • İthalat İşlemleri (genel kapsam, işlem çeşitleri, serbest dolaşıma giriş)
 • “İthalat Bedeli” teriminin kapsamı (Fatura, teslim şekilleri, vb)
 • İthalat bedelinin ödeme yöntemleri (TL, döviz tevdiat, TCMB Genelgeleri, yurtdışı krediler ile karşılama, GSM 102, vb)
 • Gümrük Kıymeti ve Gümrük Kıymetine dahil edilmesi gereken unsurlar (gümrük kıymetinin unsurları, faiz ödemeleri, banka komisyon ödemeleri, banka masrafları vb.)
 • İthalatta KDV Matrahının Belirlenmesi (KDV matrahı, matrah unsurları, faiz ödemeleri, banka komisyon ödemeleri, banka masrafları vb.)
 • İthalatta KKDF (KKDF doğuran işlemler, KKDF mevzuatına genel bakış, KKDF’ye tabi olan ve olmayan eşya, KKDF doğması muhtemel işlemler, gümrük yönüyle banka ve özel finans kuruluşlarının yükümlülükleri)
 • İthalat Bedelinin Transferinde Özellikli Durumlar (ihracatçının yurtiçi hesabına ödeme, kredi kartıyla ödeme, bedelin farklı kaynaklardan karşılanması, İthalat bedelinin yurtdışı banka tarafından iade edilmesi, Serbest transferler, İstisnai kıymet beyan, netting işlemleri ve faktoring firmalarına ödemelerde KKDF, finansman şirketlerine yapılan ödemelerde KKDF)
 • Bankalar tarafından ithalat bedelinin ödenmesinde düzenlenecek belgeler (Transfer Bildirim Formu ve türleri, Peşin ödeme transfer bildirim formu, banka ve özel finans kuruluşlarınca dikkat edilmesi gereken hususlar, Yapılan Usulsüzlükler)
 • Transfer Bildirim formları düzenlenmesinde bankalar açısından oluşabilecek riskler (Gümrük İdarelerine yapması gereken bildirimler, bildirimlerin zamanında yapılmaması halinde sorumluluk)
 • Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması (elektronik ortama aktarılacak Transfer Bildirim Formları, banka ve özel finans kurumlarının yükümlülükleri, Elektronik ortamdaki Transfer Bildirim formlarında düzeltme ve iptal işlemleri, Elektronik ortama aktarılması sonrasında bankalarca gümrük idaresine manuel bildirimi yapılacak unsurlar)

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.