home.slogan.alt

Oyun Teorisi Eğitimi

(Eğitim Süresi 1 gün, Kod: KY 04)

Son yıllarda bilgi işlem teknolojilerindeki hızlı gelişim ve kurumsal finans, para politikaları, üretim gibi dallardaki ilerleme sayesinde, gerek şirketlerin yapısal analizlerinde, gerek ise geleceğe yönelik alınacak stratejik kararların tespitinde birçok finansal teknik ve değerleme yöntemi geliştirilmiştir. Bu durum birçok yöneticinin kişisel ve profesyonel hayatlarını da günden güne farklılaştırmaktadır. Bir projenin karlılığını hesaplamak için yapılan fizibiliteler, bir şirketin değerini bulabilmek için geliştirilen iş planları, gelişmiş bilgisayar ve yazılımlar sayesinde çok daha detaylı ve isabetli bir şekilde hazırlanmaktadır. Günümüzde hemen hemen tüm kurumlar, her biri kendi alanında teknik yetkinliğe sahip ve çok iyi eğitimli personeli ile; uluslararası standartlar ışığında gelecekle ilgili stratejik iş planlarını özenle hazırlamaktadır. Son yılların gündemini oluşturan yeniden yapılandırmalar ise çok daha karmaşık planlar ve modelleme yöntemleri yapmamızı gerektirmektedir.  Fakat, bütün bu anlatılanlar ışığında ve bunca teknik ve teknolojik gelişime rağmen, birçok durumda planlanan ve istenilen sonuçlara tatminkar bir şekilde ulaşılamadığını gözlemlemekteyiz.

Stratejimizi oluşturup izleyeceğimiz yolları planladıktan sonra uygulama aşamasında ne yazık ki çok önemli bir konu her zaman göz ardı edilmektedir. Her stratejinin uygulanması karşımızdaki ya da yanımızdaki bireyler (paydaşlar) ile yakın iletişim, uzlaşma, tartışma ve koordinasyon gibi etkileşimleri gerektirmektedir. Bu etkileşimler çok çeşitli olup; alacaklılar ile yapılan uzlaşmalar, müşteriler ile görüşülen fiyat artış pazarlıkları, kreditörler ile mevcut borçların yeniden yapılandırılma müzakereleri, çalışanlar ile yeni iş sözleşmeleri ve hatta eşinizle gideceğiniz bir akşam yemeğinde giymesini istediğiniz kıyafeti giymesini sağlamak gibi birçok farklı konuyu kapsamaktadır. Dolayısı ile en büyüğünden en küçüğüne kadar her strateji, her plan insanların karşılıklı etkileşimleri ile sonuca ulaşacağından olayın ana aktörü olan “İnsan” hakkında daha çok bilgi sahibi olmak, insanların karar mekanizmaları ve düşüncenin yapısını daha iyi anlamak ve bunları istediği sonuçlara ulaşabilmek için kullanabilmek; bir yöneticinin daha üst kademelere yükselebilmesinde de anahtar rol oynamaktadır.

Tıp, Antropoloji, Psikiyatri vb. bilimlerin gelişmesi ile birlikte her gün insan tabiatı ile ilgili birçok inanılmaz gerçek keşfedilmektedir. İnsanların karar alma sürecinde hangi kalıplar ile hareket ettikleri, çeşitli uyaranlara karşı nasıl tepki verdikleri belirlenmeye başlamıştır. İnsan zekasının ve algısının sınırları ve daha da önemlisi karar verme ve düşünme sırasında birçok öngörülebilen kusurları olduğu da artık bilimsel bir gerçektir. Bu nedenle, teknik yetkinlik ve profesyonel yetkinliğin yanı sıra, iletişim, uzlaşma ve pazarlık becerileri her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Bu durum ise öncelikle kendimizi ve diğer insanları çok iyi tanımayı, nasıl karar verdiğimizi, kararlarımızın doğru olup olmadığını, beynimizin bize gerçeği olduğu gibi gösterip göstermediğini, ve kapasitesinin sınırlarını bilmek gerekmektedir.

Planlarımızdan elde edilen başarının derecesi, mevcut durumda müzakere ettiğimiz İnsan’ı ne kadar tanıdığımız ve bu bilgimizi ne kadar kullandığımız becerisine dayanmaktadır. İnsan ve Davranış kalıpları hakkında bilgi sahibi olduktan sonra Oyun Teorisi’ne giriş yapmaya da hazır olacağız. Oyun Teorisi stratejik düşünme bilimidir. Görece yeni bir bilim dalı olan oyun teorisi, ekonomi bilimi için olduğu kadar, hukuk, politika, işletme, uluslararası ilişkiler ve hatta biyoloji gibi bilimler için de vazgeçilmez bir matematiksel araç oldu. Ekonomide, özellikle de endüstriyel organizasyon alanında kısa sürede kendisine birçok uygulama alanı bulup teorik gelişmelere yol açtı ve yön verdi. Oyun teorisi aynı zamanda stratejik karşılaşmaların incelenmesinde standart bir dil haline geldi.

Oyun teorisi, katılımcılara çeşitli stratejik ilişkilerin kuramsal ilkelerini açıklayacaktır. Flört gibi oyuncuların ortak sonuçlar aradığı oyunlar ile savaş gibi çıkarlarının tamamen zıt olduğu oyunları inceleyeceğiz. Oyun teorisi çalışması özel hayatta ve iş hayatında öne geçmenize yardımcı olabilir. Bu kuram size daha fazla amaç ve yönlendirme sağlayacaktır. Etrafınızda gerçekleşen stratejik ilişkileri daha hızlı ve etkin şekilde fark etmenize yardımcı olacaktır.

Eğitim İçeriği:

Geçmişten bugüne insan ve insan doğasının gelişimi

 • Atalarımızdan gelen binlerce yıllık genetik miras
 • Beynimizin fiziksel ve kimyasal yapısı ve çalışma şekli
 • Beynimiz ve algılarımızdaki aksaklıklar
 • Doğamızı oluşturan tipik davranışlarımızın kökenleri ve gelişimi
 • Sahip olduğumuz kişisel ve toplumsal değerlerin kökeni
 • Geçmişten gelen gereksiz düşünce kalıplarımız
 • Karar verme aşamasındaki bileşenler
 • Nasıl ve neye göre karar veriyoruz
 • Karar Analizleri

Oyun Teorisi

 • Oyun Teorisine Giriş
 • Oyun Teorisinin Bileşenleri
 • Strateji ve Oyunlar
 • Oyun Şekilleri ve Toplumsal İkilemler
 • Korkak Tavuk Oyunu
 • Çiftlerin Savaşı
 • Mahkumlar Açmazı Oyunu
 • Nash Dengesi – Dominant Stratejinin Bulunması
 • Maximin Teoremi
 • Minimax Teoremi
 • Modellerle Düşünmek
 • Geyik Avı Oyunu
 • Olasılıkların Yönetilmesi
 • Karma Stratejiler
 • Ardışık Oyunlar
 • Stratejik Hamleler
 • Karar Analizleri ve Karar Ağaçları

 

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

        3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
        6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
        9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

 

Eğitim Bilgileri
Fiyat (TL): 1100 +KDV
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.