Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > BT Denetimi > COBIT 4.1’den COBIT 5’e Yolculuk

COBIT 4.1’den COBIT 5’e Yolculuk

(Eğitim Süresi 3 gün, Kod: IT09)

Üç gün sürecek eğitimde katılımcılar ISACA’nın yayımladığı ve geniş kullanım alanı olan COBIT çerçevesinin temel yapı taşlarını tanıyıp, farklı iş alanlarındaki ve büyüklükteki kurumlarda COBIT 5 çerçevesinin nasıl uygulanacağını öğrenecek, COBIT’i yalnızca bilgi sistemleri denetim faaliyetlerinde değil stratejik BT hedefleme ve gelişim çalışmalarında da kullanabilmenin yöntemlerini inceleyecekler, klasik veya çevik, kurum içi veya dışı sistem geliştirme yöntemleri kullanan çok farklı deneyime sahip profesyoneller pratik deneyimler hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Eğitimde COBIT’in ülkemizde yoğun olarak kullanılan versiyonu olan 4.1’den farklı bir yaklaşıma sahip olan 5 versiyonuna geçiş için gereksinimleri öğrenecek her iki yaklaşıma da hakim olacaklardır. Bu eğitim şirketlerin konuyla ilgili yöneticileri, uyum, iç kontrol ve iç denetim sorumluları, BT denetçileri, süreç denetçileri ve BT denetiminin esaslarını öğrenmek isteyen denetim müdürleri ve BT’yi risk ve kontrol bakış açısıyla görmek isteyen BT yöneticileri ve uzmanları için faydalı olacaktır.

Eğitim / Katılımcı Hedefleri

 • Bilgi Teknolojileri ortamındaki risk ve kontrol konularını anlamak
 • Genel bilgisayar kontrolleri kavramları ve Bilgi Teknolojileri Yönetim ve Denetim çerçeveleri hakkında genel bilgi edinmek
 •  Bilgi Teknolojileri yönetiminde dikkat edilmesi gereken hususları öğrenmek
 • Bilgi Teknolojileri performans ölçümü ve stratejik hedefleme için gereken bilgileri edinmek

Eğitim Konuları

 • COBIT yaklaşımı
 • COBIT 4.1 ve COBIT 5’in Diğer Disiplinlerle İlişkileri
 • COBIT’in Özellikleri
 • Bilgi Kriterleri
 • Kontrol Özellikleri
 • COBIT’in Kullanım Alanları
 • COBIT 4.1 ve COBIT 5 Olgunluk Modeli
 •  COBIT 4.1 ile 5 Arasındaki Süreç ve Yaklaşım Farkları
 • COBIT 4.1 Süreç Modeli
 • COBIT 5 Süreç Modeli
 • COBIT 5 Planlama ve Organizasyon alanı süreçleri
 • COBIT 5 Tedarik ve Uygulama alanı süreçleri
 • COBIT 5 Hizmet Sunumu ve Destek alanı süreçleri
 • COBIT 5 İzleme ve Değerlendirme alanı süreçleri
 •  COBIT 5 için Denetçi Yaklaşımı
 • COBIT Kaynakları

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.