Durgun Zamanlarda Rekabet Stratejisi

 (Eğitim Süresi 1 gün, Kod: KKG 09)

"Durgun Zamanlarda Rekabet Stratejisi" eğitiminin amacı firmaların rekabet üstünlüğü sağlayabilmelerine rehberlik edebilmektir. Bu kapsamda, firmanın, müşterileri tarafından tercih edilirliğini artırabilmesi için yapılabileceklere odaklanılmaktadır.

Rekabet üstünlüğü, büyük oranda anlamlı farklılaşma alanlarının yaratılabilmesine bağlıdır. Müşteri tarafından kıymetli görülecek yani anlamlı kabul edilecek farklılaşma stratejilerinin neler olabileceği ve nasıl hayata geçirilebileceği bu eğitimin ana konularıdır.

Eğitimin hedef kitlesi, rekabet baskısı hisseden tüm firmalardır.

 Eğitim / Katılımcı Hedefleri:

 • Farklılaşmaya dayalı rekabet üstünlüğü yaratabilmenin koşul ve uygulama modellerini öğrenmek
 • Müşterilerle kurulacak etkin pazarlama iletişimi ile talep yaratma koşul ve uygulama modellerini incelemek
 • İnovasyon kültürü ve çalışanların, rekabetçi üstünlük sağlamadaki rolü konusunda bilgi edinmek

Eğitimin Yöntemi: 

Eğitimin tüm süresi boyunca yaklaşık 50 marka / firma / ürün örneği üzerinde durulacaktır. Vakalar muhtelif sektörlerden olacağı için genel katılıma açık eğitimlerde her katılımcının kendi işine / kategorisine / sektörüne uygun örnekler bulabilmesi mümkün olacaktır.

Eğitimde ayrıca atölye çalışmaları da yapılacaktır. Bu çalışmalar ile hedeflenen sonuç ise, katılımcıların, üzerinden geçilen kavramları kendi  işi / kategorisi / sektörü ile bütünleştirebilmesi ve eğitim esnasında kavramları kendileri için pratik / uygulanabilir hale getirebilmeleridir.

Tüm yetişkin eğitimlerinde olması gerektiği gibi, atölye çalışmaları haricinde, eğitim interaktif nitelikte olacak ve çok sayıda (kısa süreli) uygulamayı da içerisinde barındıracaktır.

Katılımcılarımıza eğitmenimizin "Beklenmedik Rekabet Üstünlüğü" isimli kitabı hediye edilecektir.

 

Eğitimin İçeriği:

Eğitim genel olarak “neden?”, “ne?” ve “nasıl?” sorularına cevap arar niteliktedir.

1. BÖLÜM : NEDEN?

Bugün firmaların neden farklılaşmaya dayalı rekabet üstünlüğüne ya da “tercih edilme sebebi tasarımına” ihtiyaç duyduklarına ışık tutmaktadır.

İş Dünyasının Bugünü:

 • Piyasaların Bugünü: Emtialaşma
 • Rekabetin Bugünü: Uyumlu Rekabet
 • Müşterilerin Bugünü: Şımartılmış Müşteri / Aşinalık Çağı Müşterisi
 • Firmaların Bugünü: İşletme Körlükleri
 • Pazarlamanın Bugünü: Tersine / Kopuşlu / Düşmanca Konumlandırma

 2. BÖLÜM : NE?

“Ne” ile ilgilendiğimizi aydınlatmaktadır. Konuya ilişkin kritik kavramların içerikleri bu bölümde incelenmektedir.

Firmaların Odaklanması Gereken Kavramlar: 

 • Fayda ve Değer: Müşteriler Ürüne Değil Sağlayacakları Faydaya Para Verirler
 • Müşteri Değer Alanı: Fiyat / Güven / Ürün / Konfor
 • Konfor Kavramının Detaylı İncelemesi: En Önemli Tercih Edilme Bölgesi
 • Müşteri Deneyimi: Eşsiz Deneyim Tasarımı
 • İhtiyaç: Müşterinin Dile Getirdiklerinin Ötesi
 • İhtiyaç: Öğretilmiş İhtiyaçlar
 • Beklenmedik: Müşterinin Beklentisinin İlerisine Geçebilmek
 • Farklılaşma: Beklenmedik ve Anlamlı

 3. BÖLÜM : NASIL?

Bu bölümde tamamen yönteme odaklanılmaktadır. Rekabet üstünlüğü elde edebilmek için atılması gereken adımların neler olduğu ve daha da önemlisi bu adımların “nasıl” atılacağına ışık tutulucaktır.

Rekabet Üstünlüğü Stratejisini Tasarlamak:  

 • Rekabet Örüntüsü: Modellenebilen Farklılaşma Kategorileri
 • İhtiyaç Tasarımı: Müşterinin Farkında Olmadığı İhtiyaçları
 • Gözlem: Müşteriye Sormadan Müşteriyi Anlamak
 • Çalışan Değer Alanı: İnovasyon Çalışanlarla Mümkündür!
 • Farklılaşmanın Nasılı: İnovasyonun Doğası  
 • Kurumsal İklim: İnovasyon Kültürü
 • Kaçış Planı: İnsan Dokunuşu
 • Uygulama Atölyesi: Firmanız İçin Tercih Edilme Sebebi Tasarlayın

 

Eğitmenimiz:

 

Özgür Eyiol

İşletme Mühendisi ve rekabet stratejileri uzmanıdır.

1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 4 yıllık bankacılık deneyiminden sonra imalat sektöründe muhtelif kademelerde görevler üstlenmiştir.

2011 yılından itibaren kurumsal danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermeye başlamıştır.

Yıllar içerisinde rekabet stratejileri konusunda uzmanlığını derinleştirmiştir. Bu kapsamda, başta KOSGEB ve muhtelif kalkınma ajansları olmak üzere çok sayıda kurumda eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermiştir. Ayrıca, Avrupa Birliği / TOBB / T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortak çalışması olan “Kobi Çalışan ve İşverenlerinin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğinin Artırılması - KUYAP” projesinde de eğitmen ve danışman olarak görev almıştır.

İnovasyon temelli farklılaşma ve rekabetçi stratejiler konusunu ele alan ve  2015 yılında yayımlanan “Beklenmedik & Rekabet Üstünlüğü” isimli kitabın da yazarıdır.

Özgür Eyiol, halen, İzmir’de yerleşik olan ve firmalara rekabetçi stratejiler konusunda danışmanlık hizmetleri sunan Nova Rekabet Ajansı’nın kurucusu ve sahibidir.

 

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır. 

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.