Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > Muhasebe / Finans / Ekonomi > EBITDA (FVAOK- Faiz, Vergi, Amortisman Öncesi Kâr) Hesaplaması Eğitimi

EBITDA (FVAOK- Faiz, Vergi, Amortisman Öncesi Kâr) Hesaplaması Eğitimi

Finansal Tablo Analizi ve Şirket Değerlemede Kullanımı

Eğitim süresi: 1 gün - Kod: MU20

Eğitim İçeriği: 

 

 • EBITDA (FVAOK-Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kâr) ve Sürdürülebilir EBITDA Tanımı ve Önemi
 • EBITDA Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Unsurlar
  • EBITDA Hesaplamasına Dahil Edilecek veya Edilmeyecek Gelir / Gider Kalemlerinin Tartışılması. (Karşılıklar, Kur Farkı Gelir/Giderleri, Duran Varlık Satış Gelir/Giderleri, Kredi Kartı Komisyon Giderleri, Vade Farkı Gelir/Giderleri vb.)
  • UFRS’ye (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) Göre Hazırlanmış Mali Tablolarda EBITDA Hesaplanırken Dikkate Alınması Gereken Hususlar
  • Tek Düzen Hesap Planı ve VUK’a Göre Hazırlanmış Mali Tablolarda EBITDA Hesaplanırken Dikkate Alınması Gereken Hususlar
  • Çeşitli Sektörlerde EBITDA Hesaplamasında Dikkate Alınması Gereken Hususlar
  • Örnek Uygulamalar (Gerçek Mali Tablolar Üzerinden)
 • EBITDA Finansal Tablo Analizinde Kullanımı:
  • EBITDA  Operasyonel Net İşletme Sermayesi İlişkisi
  • EBITDA Nakde Dönüş̧ Oranı
  • EBITDA Faiz Giderleri İlişkisi
  • EBITDA  Net Borçların Karşılanma Oranı
  • EBITDA  Varlık İlişkisi (EBITDA Getirisi)
  • EBITDA  İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı İlişkisi
  • EBITDA Finansman ve Yatırım Ödemeleri Karşılama Oranı
  • EBITDA  Hasılat İlişkisi (EBITDA Marjı)
  • Örnek Uygulamalar (Gerçek Mali Tablolar Üzerinden)
 • EBITDA’nın Şirket Değerlemede Kullanımı
  • Şirket Değerleme Kavramı ve Şirket Değerleme Yöntemleri
  • Firma Değeri ile Özkaynak Değeri Kavramları
  • EBITDA Çarpanı ile Şirket Değerleme
  • Örnek Uygulamalar (Gerçek Mali Tablolar Üzerinden)

Katılımcılarımıza, eğitmenimiz Sayın Yrd.Doç.Dr.Atilla Perek'in yeni basılan kitabı "FVAÖK (EBITDA) Faiz, Vergi, Amortisman Öncesi Kâr’ın Hesaplanması, Finansal Tablo Analizi ve Şirket Değerlemede Kullanımı" hediye edilecektir.

 

 İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.