Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > İş Dünyasında Hukuk > Rekabet Hukuku ve Genel Rekabet Uygulamaları

Rekabet Hukuku ve Genel Rekabet Uygulamaları

(Eğitim süresi 1 gün, Kod: HUK 11)

Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı’nın 2010 yılı “Rekabet Mektubu”nda “rekabet savunuculuğu”  anlayışı benimsenmiştir ve  “Rekabet Savunuculuğu”, Rekabet Kurumu’nun asli görevi arasında sayılmıştır.  Bu itibarla, Türk Rekabet Kurulu da son yıllarda global ekonominin büyümesi ile rekabet kurallarını daha hassas bir şekilde uygulamakta olup,  bir taraftan kartel veya tekellere yaptığı detaylı soruşturmaların ardından yüksek cezalar keserken, diğer taraftan da belli ölçeğin üzerindeki birleşme ve devralmalarla özelleştirmeleri denetlemektedir. 

Bir gün sürecek olan eğitimimiz ile katılımcılarımızın Türk Rekabet Hukuku uyarınca rekabeti engelleyici eylemlerin neler olduğunu, Rekabet Kurulu’nun ihlalleri önlemek amacıyla ne gibi önlemler aldığı, Rekabet uygulamalarının neler olduğu konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Eğitim Konuları: 

 • Rekabet Hukuku’nun Temel Kavramları
  • 4054 sayılı Kanunun Çerçevesinde Rekabet Uygulamaları

   • Rekabeti Kısıtlayıcı Anlaşmalar / Kartel Yasağı

   • Muafiyetler

   • Yatay Anlaşmalar

   • Dikey Anlaşmalar ve Dikey Anlaşmalar Tebliği

   • Diğer Grup Muafiyeti Tebliğleri

   • Rekabete Aykırı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Kararları

  • 4054 Sayılı Kanunu’nun 6. Maddesi Çerçevesinde Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
   • 6. Madde Açısından “Pazar” Tanımı

   • Hakim Durum

   • Kötüye Kullanma

  • 2010/4 Sayılı Tebliğ Çerçevesinde Birleşme ve Devralmalar

   • Tekelleşme Kavramı

 •  Rekabet Hukuku Uyum Programı Hazırlığı
  •  Rekabet Hukuku Farkındalık Eğitimi
  • İç Denetimler ve Bağımsız Rekabet Denetimi

  • Süreçlerin Belirlenmesi ve Uygulanması

  • IT Alanında Alınabilecek Tedbirler

  • Rekabet İhlali Şüphesi Yaratması Gereken Durumlar

 •  Rekabet Hukuku İhalelerinin Hukuki Sonuçları 
  • Rekabet Hukuku Uygulamalarında Cezalar

   • Para Cezaları

   • Hapis Cezaları

   • Yöneticilik Yapmanın Yasaklanması

   • Optimal Ceza Kavramı

 

   İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.