home.slogan.alt
Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > UFRS > Konsolidasyon Eğitimi - Manisa

Konsolidasyon Eğitimi - Manisa

 (Eğitim Süresi 2 gün, Kod: UFRS04)

Konsolide mali tablolar, bir şirketler grubunun mali tablolarının tek bir şirket gibi sunulduğu mali tablolardır. Şirketler, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve müşterek ortaklıkları ile birlilkte mali tablolarını hazırlar ve bir bütün olarak faaliyetlerinin sonuçlarını sunarlar.

İşletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesi ve konsolide mali tabloların hazırlanması konusunda düzenlediğimiz Konsolidasyon eğitimi ile UFRS’ye göre konsolide mali tablo hazırlayan işletmelerin bu konuya ilişkin standartları tanıması ve bu konunun inceliklerini öğrenmesini hedefliyoruz.

Eğitimimizde aşağıdaki standartların uygulamalarını örnek ve vaka çalışmalarıyla anlatarak katılımcıların pratik bilgilerini artırmayı hedefliyoruz.

 Eğitim Konuları

  • Giriş- UFRS- Konsolidasyon- Temel Kavramlar
  • Hisse senedine yatırım
  • Finansal varlıkların raporlanması
  • İştirakler- Özkaynak Yöntemi (UMS 28)
  • İş Ortaklıkları (UFRS 11)
  • Bağlı Ortaklıklar (UFRS10)
  • İşletme Birleşmeleri ve Şerefiyenin Hesaplanması (UFRS 3)
  • Konsolidasyon (UFRS 10)
  • Dipnotlarda yapılan açıklamalar (UFRS 12)
  • Örnek Uygulamalar

 

Bu eğitimde, eğitim ücretine öğle yemeği dahil değildir.

Eğitim Bilgileri
Fiyat (TL): 1000 +KDV
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.