Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > Risk Yönetimi > Enerji Sektöründe Risk Yönetimi

Enerji Sektöründe Risk Yönetimi

(Eğitim Süresi 2 gün, Kod: RY02)

“Metodoloji, süreç ve vaka analizleri”

İki gün sürecek eğitimin amacı; Enerji sektöründe faaliyet gösteren Şirketlerin, hedefinden sapmaya sebep olabilecek risklerin hissedarın risk iştahı kapsamında yönetilmesinin sağlanabilmesi amacıyla risk yönetimi süreci hakkında bilgi vermek, risk yönetimi uluslararası kabul gören ilke, kural ve standartlar çerçevesinde örnek olaylarla ele alarak genel bir bakış açısı sağlamaktır.

Enerji Şirketlerinin risk yönetimi departmanı çalışanları ve yöneticileri ile şirketlerde risk yönetimi sistemlerinin oluşturulmasında görev alan veya alacak profesyoneller bu eğitimimizden fayda sağlayacaktır.

Eğitim / Katılımcı Hedefleri

Enerji sektörü risk yönetimi temalı vaka analizleri, kurumsal risk yönetimi, risk iştahı, kurumsal risk yönetimi çerçevesi, temel kavramlar, ilke ve esaslar (COSO, ISO 31000), enerji sektöründe proje risk yönetimi , risk yönetimi perspektifinde maliyet, zaman planı ve kalite sapmalar ve etkileri, enerji sektöründe risk yönetimi ile ilgili konuların örnek olaylarla ele alınarak açıklanması, VaR, kalitatif, kantitatif risk analizleri.

Eğitim İçeriği

1.       Temel kavramlar, ilke ve esaslar

2.       Enerji sektöründe risk yönetimi vaka analizleri

3.       Enerji sektöründe proje risk yönetimi temel kavramlar

4.       Risk zekasına sahip Şirket 

5.       Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) ve Proje Risk Yönetimi Çerçevesinin Kurulması

a.       Kurumsal yönetim yapısının kurulması

                                                   i.      Risk Komitesi rol ve sorumlulukları

                                                  ii.      Risk Yönetimi rol ve sorumlulukları

                                                  iii.      İş Birimlerinin risk yönetimi sürecindeki rol ve sorumlulukları

b.      KRY, Risk tanımı ve ana kavramlar

c.       Risk ve fırsat konseptleri

d.      Risk sınıflandırması

6.       Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) ve Proje Risk Yönetimi projesinin yürütülmesi

a.       Stratejinin belirlenmesi

b.      Risk tanımlama

c.       Risk değerlendirme

                                                   i.      Brüt risk  (olasılık ve etki analizleri)

                                                  ii.      Net risk (olasılık ve etki analizleri)

d.      Risk haritasının hazırlanması

e.      Öncelikli risklerin belirlenmesi

 f.     Aksiyon planlarının oluşturulması (termin tarihi, maliyet analizi, aksiyon sahibi)

 7.       Risk iştahının belirlenmesi, risk toleranslarının, limitlerinin belirlenmesi, metodolojileri

 8.       Ana risk göstergelerinin belirlenmesi

 9.       Erken uyarı sisteminin kurulması 

10.    İzleme, kontrol raporlama sisteminin kurulması

 11.    Project Risk Yönetimi

a.       Proje risk yönetimi çerçevesinin tanımlanması 

                                                   i.      Maliyet (CAPEX) sapmaları ve etkileri

                                                 ii.      Zaman planından sapmalar ve etkileri

                                                iii.      Kalitede de uyumsuzluklar ve etkileri

                                                iv.      Full sayısallaştırma vaka çalışma: Proje NPV’de sapma analizi – Monte carlo metoduyla  

 b.      Risklerin dökümante edilmesi 

 

İndirim Politikamız

  • Eğitimimizde aynı kurumdan;

3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

  • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.

Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.