Suistimal Odaklı Mali Tablo Analizi

(Eğitim Süresi 1 gün, Kod: MU17)

Eğitime katılanlar genel hatlarıyla, finansal tablolardaki kategori veya olay bazlı suiistimal risklerini ortaya çıkarmak için, finansal tablo analiz metotlarını öğrenecektir. Eğitim kapsamındaki her rasyonun, “kırmızı bayrak için” özel bir bakış açısı ile hesaplanması üzerinde durulacak, firmaların bu kırmızı bayraklara takılmamak için ne tür yaratıcı muhasebe tekniklerine başvurduğu ve bunların nasıl ortaya çıkarılacağı üzerinde durulacaktır. Muhasebe işlemlerinden hangilerinin bazı karmaşık suiistimalleri gizlemek için kullanıldığına ve bu tür işlemlerin finansal tabloların suiistimal bakış açısı ile analiz edildiği hangi oranlarda ne tür belirtilerle kendini göstereceği konuları işlenecektir.

Eğitim/ Katılımcı Hedefleri

Suistimal, Ceza Hukukunun bir terimidir ve ispat hukuku ile yakından ilgilidir. Şirketlerin ve bankaların finansal analiz departmanlarında çalışan uzmanlar ile, muhasebe, hukuk, uyum, krediler, iç denetim ve teftiş departmanlarında görev yapan diğer uzmanların, polis dedektiflerinin ve mali suçlarda çalışan savcıların, suiistimalin finansal tablolara yansıyan işaretlerini doğru okuyabilmeleri önemli hatta gereklidir. Bu eğitim genel anlamıyla katılımcılara, finansal tablolardaki anormallikleri yine finansal tabloların kendi içlerinde gizli bilgilerle okuyabilme becerisi kazandıracaktır. Doğru okunan suiistimal işaretlerinin muhasebe kayıtlarındaki detayları, tespit edilmesi çok zor olan finansal bir suçu ve failini ortaya çıkarmaktadır. Finansal analiz yöntemleri kullanılarak ortaya çıkarılan anlamsız ilişkilerin işaret ettiği finansal suçların ve faillerinin bulunması ise, suiistimal, itibari, operasyonel ve finansal risklerin tespit edilerek önüne geçilmesinde, doğru risk haritalarının oluşturulmasına ve işletmenin iç kontrol ortamının en iyi uygulamalara göre yeniden dizayn edilmesinde şirket yönetimine destek verecektir.

Eğitimin İçeriği

  •        Analitik Çalışmalarda Veri Kalitesinin Önemi
  •        Geleneksel Analiz Metodlarıyla Suistimal Göstergeleri Arama
  •        Oran Analizleri ve Karşılaştırma Yoluyla Suistimal Göstergeleri Arama
  •        Beneish Göstergeleri
  •        Sürekli Gözetim Sistemleri
  •        Risk Sınıflaması (Z-Score)
  •        Suistimal Göstergesi Diğer Analizler 

Eğitime, daha önce Finansal Tabloların Analizi eğitimimize katılmış veya bu konuda bilgi sahibi
olan kişilerin katılmasını öneririz.

 İndirim Politikamız:

  • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

  • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
  • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.