home.slogan.alt
Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > Vergi > Gümrükte Karşılaşılan Uyuşmazlık Konuları ve Çözüm Yolları

Gümrükte Karşılaşılan Uyuşmazlık Konuları ve Çözüm Yolları

(Eğitim Süresi 1 gün, Kod: V718)

Dış ticaretteki aktörlerin gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde rekabet edebilmesi açısından gümrük ve dış ticaret operasyonlarının kesintisiz ve etkin bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bu ise öncelikle gümrük uygulamalarının titizlikle takibi, muhtemel risklere karşı gerekli iç ve dış kontrol ve denetim sistemlerinin ve uygulamalarının tesis edilmesi ile mümkün olabilmektedir.

Günümüzde gümrük ve dış ticaret işlemlerinin giderek karmaşık bir hale gelmesi, Gümrük ve Dış Ticaret mevzuatının sürekli değişiklik göstermesi ve gümrük işlemlerinde yapılan hatalar nedeniyle firmalar ciddi riskler ile karşı karşıya kalmaktadır.

Gümrük ihtilaflarını kısaca, gümrük idaresinin yapmış olduğu bir işlem ya da eylemin hukuk kurallarına aykırı olduğunun iddia edilmesi sonucu, böyle bir iddiada bulunan taraf ile gümrük idaresi arasında ortaya çıkan uyuşmazlık olarak tanımlayabiliriz.

Gümrük ihtilafları genellikle vergilendirme unsurlarına ilişkin gümrük idaresi ve denetim elemanlarının yapmış oldukları tespitlerdeki farklılıklarda ortaya çıkmakla beraber, gümrük idaresinin yapmış olduğu herhangi bir idari tasarrufun sonucu da uyuşmazlık veya anlaşmazlık konusu olabilmektedir.

Deloitte Academy'nin düzenlediği “Gümrükte Karşılaşılan Uyuşmazlık Konuları ve Çözüm Yolları” eğitimi orta ve üst düzey yöneticilerle yönetici adaylarına yol göstermeyi hedeflemekte olup başlıca aşağıdaki konuları kapsamaktadır.

Eğitim İçeriği

  • Gümrük Mevzuatının Genel Çerçevesi

  • Eşyanın sınıflandırılmasının önemi, tarife riskleri ve risklere karşı alınabilecek önlemler

  • Eşyanın menşei kaynaklı riskler ve riskleri giderme yolları

  • İthal eşyasının vergilendirilmesi ile ilgili sorunlar

    • Gümrük matrahı ve matrah unsurları
    • Royalty/Lisans ödemeleri ve vergilendirmeye etkisi
    • Grup içi Satın Alma, Tedarik, Dağıtım sözleşmeleri ve vergisel etkileri
    • Yönetim Giderleri ve Hizmet sözleşmelerinin vergisel riskleri
    • Sonradan ortaya çıkan ithal malı fiyat farkları
    • Kıymet tabanlı gözetim uygulamaları
    • Vergisel riskleri önleme yöntemleri
  • Gümrük Rejimleri ve rejimlerde ortaya çıkabilecek vergisel ve vergisel olmayan riskler
    • Serbest Dolaşıma Giriş Rejim
    • Dahilde /Hariçte İşleme Rejimi
    • Geçici İthalat Rejimi
  • Gümrük ve Kaçakçılık Suçları
    • Şirket Yöneticilerinin Sorumlulukları
  • İhtilafların Çözümünde Başvurulacak Yöntemler

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Fiyat (TL): 900 +KDV
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.