COBIT 4.1

(Eğitim Süresi 2 gün, Kod: IT06)

İki gün sürecek eğitimde katılımcılar COBIT çerçevesinin temel yapı taşlarını tanıyıp, farklı iş alanlarındaki ve büyüklükteki kurumlarda COBIT çerçevesinin nasıl uygulanacağını öğrenecek, COBIT’i yalnızca bilgi sistemleri denetim faaliyetlerinde değil stratejik BT hedefleme ve gelişim çalışmalarında da kullanabilmenin yöntemlerini inceleyecekler, klasik veya çevik, kurum içi veya dışı sistem geliştirme yöntemleri kullanan çok farklı deneyime sahip profesyoneller pratik deneyimler hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Bu eğitim şirketlerin konuyla ilgili yöneticileri, uyum, iç kontrol ve iç denetim sorumluları, BT denetçileri, süreç denetçileri ve BT denetiminin esaslarını öğrenmek isteyen denetim müdürleri ve BT’yi risk ve kontrol bakış açısıyla görmek isteyen BT yöneticileri ve uzmanları için faydalı olacaktır.

Eğitim / Katılımcı Hedefleri

 • BT ortamındaki risk ve kontrol konularını anlamak

 • Genel bilgisayar kontrolleri kavramları hakkında genel bilgi edinmek

 • BT yönetiminde dikkat edilmesi gereken hususları öğrenmek

 • BT performans ölçümü ve stratejik hedefleme için gereken bilgileri edinmek

Eğitmenimizin özgeçmişi için tıklayınız.

Eğitim Konuları

 • COBIT yaklaşımı
 • COBIT’in Diğer Disiplinlerle İlişkileri

 • COBIT’in Özellikleri

 • Bilgi Kriterleri

 • Kontrol Özellikleri

 • Olgunluk Modeli

 • COBIT’in Kullanım Alanları

 • COBIT Süreç Modeli

 • Planlama ve Organizasyon alanı süreçleri

 • Tedarik ve Uygulama alanı süreçleri

 • Hizmet Sunumu ve Destek alanı süreçleri

 • İzleme ve Değerlendirme alanı süreçleri

 • COBIT için Denetçi Yaklaşımı

 • İlkeler Tebliği'nin BT ile İlgili Gereksinimleri

 • COBIT 5.0 ile 4.1 Arasındaki Farklar

 • COBIT Kaynakları

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.