Kurumsal Risk Yönetimi

(Eğitim Süresi 1 gün, Kod: ID10)

“Metodoloji, süreç ve vaka analizleri”

 Bir gün sürecek eğitimin amacı; kurum hedefinden sapmaya sebep olabilecek risklerin hissedarın risk iştahı kapsamında yönetilmesinin sağlanabilmesi amacıyla kurumsal risk yönetimi süreci hakkında bilgi vermek, kurumsal risk yönetimi uluslararası kabul gören ilke, kural ve standartlar çerçevesinde örnek olaylarla ele alarak genel bir bakış açısı sağlamaktır.

Şirketlerin risk yönetimi departmanı çalışanları ve yöneticileri ile şirketlerde risk yönetimi sistemlerinin oluşturulmasında görev alan veya alacak profesyoneller bu eğitimimizden fayda sağlayacaktır.

Eğitim / Katılımcı Hedefleri

Modern risk yönetiminin gelişimi, risk yönetimi fonksiyonları, yaratılan katma değer, temel kavramlar, ilke ve esaslar, risk yönetimi ile ilgili konuların örnek olaylarla ele alınarak açıklanması

Eğitim İçeriği

 • Risk Tanımı ve Temel Kavramlar

 • Risklerin Sınıflandırılması (operasyonel, finansal, uyum, itibar, stratejik riskler)

 • Kurumsal Risk Yönetiminin Tanımı

  • Kurumsal Risk Yönetimi nedir

  • Kurumsal Risk Yönetimi’nin önemi

  • Riskler yönetilirken yapılan temel hatalar

  • Kurumsal risk yönetiminde başarı için kritik etkenler

  • Risk zekasına sahip kurum

 • Kurumsal Risk Yönetiminde Rol ve Sorumluluklar

  • Risk yönetimi – iç kontrol – iç denetim ilişkisi

 • Kurumsal Risk Yönetiminin Adımları

 • Kurumsal risk yönetimi projesi fazları

  • Strateji ve Hedeflerin Belirlenmesi

  • Risklerin Belirlenmesi/tanımlanması

  • Risk değerlendirmesi

  • Brüt ve net risk değerlendirmesi (mevcut kontroller dikkate alınarak)

 • Olasılık

 • Etki

  • Risk Haritası

  • Öncelikli risklerin belirlenmesi

 • Risk aksiyon planının oluşturulması (termin, maliyet, aksiyon sahibinin belirlenmesi)

 • Risk iştahı ve risk toleransı/risk limitleri kavramları

 • Ana risk göstergelerinin belirlenmesi /erken uyarı sistemlerinin kurulması

 

İndirim Politikamız

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.

Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.