Zihin Sağlığına Üç Boyutlu Bakış

(Eğitim Süresi 1 gün, Kod: IKS 05)

İnsan zihninin üç bileşeni; beden, bilinç ve bilinç dışı

Bir gün sürecek bu eğitimin amacı; çalışanın iş ile biyolojik, psikolojik ve sosyal olarak tam bir uyum içinde olmasını sağlamaktır. Bunun için insan zihninin üç bileşeni olan; ''beden, bilinç ve bilinç dışını'' uluslararası kabul gören ilke, kural ve standartlar çerçevesinde örnek olaylarla ele alarak üç boyutlu bakış açısıyla sorgulanacaktır.
Şirketlerin İnsan Kaynakları başta olmak üzere tüm departmanlarında çalışanlar ve yöneticileri bu eğitimimizden fayda sağlayacaktır.

Eğitim / Katılımcı Hedefleri:

Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi'nin, Türkiye'deki altı ruh ve sinir hastalığı hastanesinde Haziran 2007'den başlayarak, bir yılda tamamladığı araştırmanın sonuçlarına göre; nüfusumuzun yüzde 18'i, yaşamı boyunca en az bir ruhsal rahatsızlık yaşıyor. Türkiye'de yaklaşık olarak 800 bin şizofreni hastası bulunuyor. Ve ülkemizdeki 4.5 milyon kişi zaman zaman ölüm korkusu, nefes alamama hissi, panik atak nöbetleri gibi psikolojik rahatsızlıklar  yaşıyor. Depresyon, anksiyete ve obsesifleri eklediğimiz zaman, tablo daha da dramatik bir hal alıyor.

Günümüzde ''stres'' ne yazık ki, yukarda saydığımız hastalıkların ortak adı ve artık biliyoruz ki, stres psikosomatik rahatsızlıkların en önemli nedeni. Kronik baş ağrısı, uyku bozuklukları, tahammülsüzlük, öfke kontrolünde güçlük, mide ülseri veya ürtiker gibi cilt hastalıkları ile stres arasında doğrudan bir ilişki var. Ayrıca ''stres'' dolaylı etkileri ile birlikte, her yıl milyarlarca dolarlık işgücü kaybına neden olmaya devam ediyor.

Bu eğitim katılımcılara stres başta olmak üzere zihnimizin zinde kalmasını olumsuz olarak etkileyen tüm algılama, yorumlama ve davranış süreçlerini yeniden düzenlemeye yardım edecek pratik ip uçları vermeyi hedefliyor.

Eğitmenimiz: Dr.Sedat Karabulut

Eğitimiç İçeriği:

Bu eğitimde zihin sağlığına bütünsel bir bakış oluştururken aynı zamanda aşağıdaki sorulara da cevap arıyoruz; 

 • İnsan zihninin üç bileşeni; Beden, bilinç ve bilinç dışı nasıl çalışır?

 • İnsan nasıl algılar ve öğrenir?

 • Doğru ve gerçek arasındaki farkı ne belirler?

 • Kronik stres ve psikolojik bozukluklar işimizi nasıl etkiler?

 • Stres, anksiyete, depresyon nedenleri herkes için aynı mı? Veya herkes aynı derecede mi etkilenir?

 • Stresin insan vücudundaki mekanizması nasıl çalışır? Hangi hormonlar neden salgılanır?

 • Tüm bunlar vücudumuzda nasıl değişiklikler oluşturur?

 • Kişi kendine özel stres faktörlerini keşfedebilir mi?

 • Stres yönetiminin temel kuralları nelerdir ve ayrıca stres süreci daha başlamadan engellenebilir mi?

 • Kriz anlarında bile algımızı ve davranışlarımızı kontrol etmeyi başarabilir miyiz?İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır. 

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.