İş Hukuku - 2 Gün

(Eğitim süresi 2 gün, Kod: HUK 09)

DL Hukuk Bürosu yöneticileri tarafından verilecek olan eğitimin içeriği aşağıda belirtilmiştir.

Eğitim Konuları: 

 • İş Hukuku’na Hâkim Temel İlkeler

 • İşçi, İşveren, İş İlişkisi ve İşyeri Tanımı

 • İş Kanunu Amaç ve Kapsam

 • İş Sözleşmesi ve Türleri, Tipik İçeriği

 • Ücret

 • Çalışma Süreleri  - Fazla Çalışma

 • Esnek Çalışma Süreleri

 • Yıllık İzin ve izinler

 • İşçinin ve İşverenin Borçları;

 • İşyerinde Ayrım Yasağı

 • Alt İşveren

 • İşveren Vekili

 • İşyeri Uygulaması

 • İş Kazası ve İş Kazasından Doğan Sorumluluk

 • İş Sözleşmesi’nin Sona Ermesi; Fesih Türleri

 • Fesihte Dikkat Edilmesi Gereken Konular

 • İhbar ve Kıdem Tazminatı

 • Genel Hatlarıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İşçi ve İşveren’in Yükümlülükleri

 • İş Sağlığı ve Güvenliği açısından İşçi ve İşveren’in yükümlülükleri

 • Toplu İş Hukuku Esasları

 • İş kolu tespiti

 • Toplu İş Sözleşmeleri

 • Sendikalar

 • Sendikal Haklar

  İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.