home.slogan.alt

İş Hukuku - 2 Gün

(Eğitim süresi 2 gün, Kod: HUK 09)

DL Hukuk Bürosu yöneticileri tarafından verilecek olan eğitimin içeriği aşağıda belirtilmiştir.

Eğitim Konuları: 

 • İş Hukuku’na Hâkim Temel İlkeler

 • İşçi, İşveren, İş İlişkisi ve İşyeri Tanımı

 • İş Kanunu Amaç ve Kapsam

 • İş Sözleşmesi ve Türleri, Tipik İçeriği

 • Ücret

 • Çalışma Süreleri  - Fazla Çalışma

 • Esnek Çalışma Süreleri

 • Yıllık İzin ve izinler

 • İşçinin ve İşverenin Borçları;

 • İşyerinde Ayrım Yasağı

 • Alt İşveren

 • İşveren Vekili

 • İşyeri Uygulaması

 • İş Kazası ve İş Kazasından Doğan Sorumluluk

 • İş Sözleşmesi’nin Sona Ermesi; Fesih Türleri

 • Fesihte Dikkat Edilmesi Gereken Konular

 • İhbar ve Kıdem Tazminatı

 • Genel Hatlarıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İşçi ve İşveren’in Yükümlülükleri

 • İş Sağlığı ve Güvenliği açısından İşçi ve İşveren’in yükümlülükleri

 • Toplu İş Hukuku Esasları

 • İş kolu tespiti

 • Toplu İş Sözleşmeleri

 • Sendikalar

 • Sendikal Haklar

  İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Fiyat (TL): 1500 +KDV
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.