Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > İş Dünyasında Hukuk > Birleşme ve Devralma (“M&A”) İşlemlerinin Sözleşmesel Yapısı

Birleşme ve Devralma (“M&A”) İşlemlerinin Sözleşmesel Yapısı

(Eğitim süresi 1 gün, Kod: HUK 07)
 

Global ekonomik koşulların zorlaştığı günlerde Türk ekonomisinin elde ettiği büyüme hem ulusal hem de uluslararası alanda faaliyet gösteren yerel ve yabancı yatırımcıların dikkatini çekmiştir. Söz konusu büyümede en önemli etkenlerden bir tanesi de birleşme ve devralmalara olan yönelimdir. Birleşme ve Devralma işlemleri ile ülkemizde üretim hacmi artmakta, ülke pazarı gelişmekte, rekabet ve çeşitlilik artmakta ve şirketler finansal kaynaklara daha rahat erişebilmektedirler.

Bir gün sürecek olan eğitimimiz ile katılımcılarımızın Türkiye’deki Birleşme ve Devralma İşlemlerine ilişkin temel unsurların neler olduğu, şirketlerin hangi süreçlerden geçtiği ve hangi sözleşmelerin uygulandığı konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. 

 Eğitim/Katılımcı Hedefleri:

 • Birleşme ve Devralma işlemlerine ilişkin genel bir bakış açısı kazanmak
 •  Birleşme ve Devralma işlemlerinde takip edilen süreçlere ilişkin bilgi edinmek
 •  Birleşme ve Devralma işlemlerine konu edilen sözleşmelere ilişkin bilgi edinmek

 Eğitim Konuları: 

 • Birleşme ve Devralmalar’a Genel Bakış
  • Amaç
  • Uygulanacak Yöntemler
  • Güncel Eğilimler
 • Birleşme ve Devralma İşlemlerinde Süreç
  • İmza Öncesi
  • İncelemeler
  • İmza
  • Kapanış
  • Uyarlama ve diğer işlemler
 • Hisse Satış Sözleşmesi
  • Hisse Satışı
  • Ön Şartlar
  • Beyan ve Taahhütler
  • İfşa Mektubu
  • Tazminatlar
  • Diğer hükümler
 • Hissedarlar Sözleşmesi’ne Kısa Bir Bakış
 • Mal Varlığı Devri Sözleşmesi
 • Sermaye Artışına Katılım Taahhüt Sözleşmesi
 • Yediemin, Hisse Rehni ve Opsiyon Sözleşmeleri
 • Özellikli İşlemler, Özellikli Satıcılar ve Özellikli Alıcılar

 

  İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.