Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > İş Dünyasında Hukuk > Özelleştirme İhalelerine Teklif Hazırlanmasının Pratik ve Hukuki Boyutları

Özelleştirme İhalelerine Teklif Hazırlanmasının Pratik ve Hukuki Boyutları

(Eğitim süresi 1 gün, Kod: HUK 06)

Türkiye özelleştirme uygulamaları yoluyla serbest piyasa ekonomisine geçerek dünyanın en hızlı gelişen ekonomilerinden biri haline gelmiştir.  Açılan özelleştirme ihaleleri ile özel sektör şirketlerine pek çok alanda yatırım fırsatı sunulmakta ve bu şekilde dinamik sermaye piyasalarının kurulması ve uluslararası yatırımcı ve ithalatçılarla ticari ilişkiler oluşturularak piyasa ekonomisinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bir gün sürecek olan eğitimimiz ile katılımcılarımızın Türk mevzuatı uyarınca özelleştirme ihalelerinin nasıl yapıldığı, hangi süreçten geçtiği, ihale teklifleri hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Eğitim/Katılımcı Hedefleri:

 • Özelleştirme ihale yöntem ve süreçleri hakkında bilgi edinmek
 • Özelleştirme ihalelerinin hukuki sonuçları hakkında bilgi edinmek
 • İhalelere ilişkin gözetim ve denetim süreçleri hakkında bilgi edinmek

Eğitim Konuları: 

 Özelleştirme Kavramı

  • 4046 sayılı Kanunun çerçevesinde Özelleştirme Uygulamaları
   • Özelleştirmelerin Amaç ve Kapsamı
   • Tarihçesi
   • Özelleştirme Yapabilen Kurumlar 
 • Özelleştirme Yöntemleri
  • Satış
   • Varlık Satışı Suretiyle
   • Satış Yöntemi Dışındaki Yöntemler
   • Hisselerin Yurtiçi ve Yurtdışında Halka Arz, Borsada Satış, Menkul Kıymetler Yatırım Fonları veya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıklarına Satış
  • Kiralama
  • İşletme Hakkının Verilmesi
  • Mülkiyetin gayrı hakların tesisi
  • Gelir Ortaklığı Modeli
 • Değer Tespiti
  • Değer Tespit Komisyonu
 • İhale Yöntemleri
  • Kapalı Teklif
  • Pazarlık
  • Açık Arttırma
  • Belirli İstekliler Arasında İhale
 • Özelleştirmelerde İhale Süreci
  • Danışman Seçimi
  • Durum Tespiti
  • Değerleme
  • İhale Komisyonu
 • İhale Başvuru Dokümanları
  • Teklif Mektubu
  • Ön Yeterlilik Değerlendirmesi
  • Teminat Mektubu
 • İhalenin Sonuçlanması ve Sözleşme
  • Davet
  • Sözleşme
  • Uzatma
 • İptal Davaları ve Etkisi
  • Yürütmenin Durdurulması Kararı Alınanlar/Verilenler
  • Yürütmenin Durdurulması Kararı Alınmayanlar/Verilmeyenler
  • Devir Sonrası Kararlaştırılanlar
 • Özelleştirmelerde Gözetim ve Denetim

 

  İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.