home.slogan.alt
Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > ONLINE EĞİTİMLER > Ulusal / Uluslararası Ar-Ge Teşvik Mekanizmaları Eğitimi

Ulusal / Uluslararası Ar-Ge Teşvik Mekanizmaları Eğitimi

“Değerlendirme Aşamaları ve Proje Önerisi Hazırlama Uygulama Örneği”
(Eğitim Süresi 3 gün, Kod: KY 04)

Ar–Ge projelerinin finansmanında ulusal ve/veya uluslararası Ar–Ge teşviklerinden faydalanmanın önemi büyüktür. Ancak, günümüzde bürokratik engelleri aşarak bu teşviklerden pay alabilmek çok kolay olamamaktadır. Projelerin özgün ve yenilikçi olması yetmemekte; proje önerilerinin ilgili teşvik mekanizmasının usul ve esaslarına göre, ar–ge sistematiği çerçevesinde hazırlanması gerekmektedir. Dolayısıyla, proje önerilerine ilişkin başvuruların hazırlanması ayrı bir uzmanlık gerektirmekte; destek mekanizmasının süreçlerine ve Kurumların beklentilerine hakim olmayı zaruri kılmaktadır.

Bu eğitim teşvik mekanizmalarının değerlendirme ve destek süreçlerine açıklık getirerek, proje önerilerinin hazırlanmasında izlenmesi gereken yolu ortaya koymaktadır. Ayrıca, katılımcılara gerçek dokümantasyon üzerinde örnek proje önerisi hazırlatılacaktır.

Eğitim / Katılımcı Hedefleri

 • İşletmelerin Ar-Ge, tasarım mühendisleri, üst düzey yöneticiler, proje grubu yönetici ve üyeleri, ayrıca konuya ilgi duyan tüm yaratıcı ekip

Eğitim Konuları

 • Ar–Ge Nedir?

 • Ulusal Ar–Ge Teşvik Mekanizmaları

 • Ulusal Ar–Ge Teşvik Mekanizmalarının Değerlendirme ve Destekleme Süreçleri

 • Desteklenen Projelerden Örnekler

 • Uluslararası Ar–Ge Teşvik Mekanizmaları

 • Uluslararası Ar–Ge Teşvik Mekanizmalarının Değerlendirme ve Destekleme Süreçleri

 • Desteklenen Projelerden Örnekler

 • Ulusal Proje Önerisi Hazırlama

 • Uluslararası Proje Önerisi Hazırlama

 • Örnek Uygulama ve Gerçekleştirilecek Çalışmaların Değerlendirilmesi

 

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Fiyat (TL): 0 +KDV
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.