Acil Durumlarda Süreklilik Eğitimi

(Eğitim Süresi 0,5 gün, Kod: KSY03)

Sürekliliği etkileyen olayların kaynakları kimi zaman acil durum ekiplerinin olay sahnesine dahil olmasını gerektirir. Bu gibi durumlarda genel olarak yıl boyunca eğitim/tatbikat faaliyetlerini devam ettiren ekipler acil durumu kontrol alma konusunda başarı kazanırlar. Fakat çok senaryolu bir acil durum müdahalesi gerektiren durumlarda bu ekiplerin küçük parçalara bölünerek farklı yerlerde farklı şekillerde müdahale gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Koordinasyonun, ekip çalışmasının, doğru ve net bilgi akışının zorlaştığı bu gibi durumlarda üst yönetimden müdahale personeli ve arada köprü görevi yapacak kişilerin organize ve önceden planlanmış ve uygulanabilirliği test edilmiş bir şekilde çalışmasını kolaylaştıracak şekilde hazırlanmış bir yönetim sistemine ihtiyaç vardır.

Eğitim, acil durumlarda organizasyonun tam anlamıyla ekip olarak çalışmasına yöneliktir. 


Eğitim Konuları:

  • Acil Durum Müdahale Ekiplerinin Kurulması ve Yönetilmesi
    • Saha Ekipleri, Olay Yeri Yöneticisi ve Kriz Yönetim Ekibi İlişkileri
    •   Acil Durum Sırasında Etkili İletişimin Sağlanması
  • İşlevsel Acil Durum Planlarının Hazırlanması
  • Etkin Acil Durum Tatbikat Senaryolarının Hazırlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi  

 

İndirim Politikamız:

  • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

  • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
  • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.