Tüm Anketler

Anket 1

Deloitte Academy websitemizden hangi kanaldan haberdar oldunuz?

E-posta
5%
Denetimnet.net
1%
Verginet.net
5%
deloitte.com.tr
17%
Tavsiye
12%
Eğitiminize katıldım
8%
Arama motoru
32%
Diğer
13%
Deloitte Academy Broşürü
3%
Anket 2

Deloitte Academy'nin sunduğu aşağıdaki eğitim konularından hangisi en çok ilginizi çekmektedir?

UFRS
35%
Vergi
8%
Basel II
1%
İç Denetim
11%
Bilgi Teknolojileri Denetimi
5%
Muhasebe
15%
Kurumsal Yönetim
6%
Hepsi
15%
Anket 3

Deloitte Academy eğitimlerini tercih etmenizin sebebi nedir?

Eğitmen kalitesi
70%
Eğitim konuları/programı
13%
Eğitim yeri
1%
Eğitim süresi
0%
Fiyat politikası
1%
Hepsi
12%
Anket 4

Tercih ettiğiniz eğitim dönemi hangisidir?

Aralık-Ocak
13%
Şubat-Mart
14%
Nisan-Mayıs
15%
Haziran-Temmuz
14%
Ağustos-Eylül
8%
Ekim-Kasım
33%
Anket 5

Deloitte Academy'nin sunduğu hizmetlerden hangisi en çok ilginizi çekmektedir?

Sınıf içi eğitimler
28%
Şirkete özel eğitimler
7%
Web tabanlı eğitimler
17%
Hepsi
46%