home.slogan.alt
Üye Girişi
Anket

Deloitte Academy websitemizden hangi kanaldan haberdar oldunuz?| Sonraki Anket >>

Tüm Anketler

Ocak 2017

Para ve Sermaye Piyasaları (1 Gün) 25 Ocak 2017 İstanbul
Rekabet Üstünlüğü (1 Gün) 25 Ocak 2017 İstanbul
UFRS Örnek Uygulamalar (2 Gün) 26 Ocak 2017 İstanbul
Gümrükte Karşılaşılan Uyuşmazlık Konuları ve Çözüm Yolları (1 Gün) 27 Ocak 2017 İstanbul
İşletmelerde Yapılan Suistimaller, Ortaya Çıkarılması ve Önlenmesi (2 Gün) 30 Ocak 2017 İstanbul

Şubat 2017

Yazılım Varlık Yönetimi (Software Asset Management) ve Süreçleri Eğitimi (1 Gün) 03 Şubat 2017 İstanbul
Marka Hukuku (1 Gün) 07 Şubat 2017 İstanbul
Yöneticiler İçin Makroekonomi (1 Gün) 08 Şubat 2017 İstanbul
Konsolidasyon (2 Gün) 08 Şubat 2017 İstanbul
İşletmelerde Bütçeleme ve Kontrol (2 Gün) 09 Şubat 2017 İstanbul
Finansal Matematik (2 Gün) 09 Şubat 2017 İstanbul
Şirket Değerlemesi (3 Gün) 15 Şubat 2017 İstanbul
Maliyet Muhasebesi (2 Gün) 16 Şubat 2017 İstanbul
Kapsamlı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) (3 Gün) 20 Şubat 2017 İstanbul
Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ve Bu Kapsamdaki Teşvik Uygulamaları (1 Gün) 21 Şubat 2017 Ankara
EBITDA (FVAOK- Faiz, Vergi, Amortisman Öncesi Kâr) Hesaplaması Eğitimi (1 Gün) 22 Şubat 2017 Ankara
Transfer Fiyatlandırması ve Uygulamaları (1 Gün) 24 Şubat 2017 İstanbul
Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajında Özellikli Konular (1 Gün) 24 Şubat 2017 İstanbul
Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Finansal Bilgiler (2 Gün) 24 Şubat 2017 İstanbul
TTK Kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları ve Yetki Devri (1 Gün) 27 Şubat 2017 İstanbul
COBIT 4.1’den COBIT 5’e Yolculuk (3 Gün) 27 Şubat 2017 İstanbul

Mart 2017

Proje Analizi ve Fizibilite Raporlarının Hazırlanması (2 Gün) 01 Mart 2017 İstanbul
Etkin İSG Yönetimi için İpuçları (1 Gün) 06 Mart 2017 İstanbul
Gümrük ve Dış Ticaret İşlemlerinin Yönetimi (2 Gün) 09 Mart 2017 İstanbul
Transfer Fiyatlandırması ve Uygulamaları (1 Gün) 10 Mart 2017 İstanbul
Finansal Tabloların Analizi (2 Gün) 13 Mart 2017 İstanbul
KDV Uygulamalarında Özellik Arzeden Durumlar (1 Gün) 14 Mart 2017 İstanbul
Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ve Bu Kapsamdaki Teşvik Uygulamaları (1 Gün) 15 Mart 2017 İstanbul
Yönetim Kararlarında Maliyet Bilgilerinden Yararlanma (Yönetim Muhasebesi Uygulamaları) (2 Gün) 16 Mart 2017 İstanbul
İç Denetim Faaliyetlerinin Yönetimi (2 Gün) 20 Mart 2017 İstanbul
Kapsamlı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) (3 Gün) 20 Mart 2017 İstanbul
Finansal Kiralama (Leasing): Teori ve Uygulamalar (2 Gün) 23 Mart 2017 İstanbul
Kişisel Verilerin Korunması (1 Gün) 24 Mart 2017 İstanbul
UFRS Örnek Uygulamalar (2 Gün) 27 Mart 2017 İstanbul
Yorumlar
 • "Çok güzel bir eğitim oldu. Bu güne kadar katıldığım eğitimlerin en kalitelisiydi diyebilirim."
  Doğan Şen, EKS Elektrik
  Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Finansal Bilgiler Eğitimi
 • "Çok profesyonel ve bilgili bir eğitmenimiz vardı. Tecrübelerinden daha fazla yararlanabilmek isterdim."
  Özgül Doğanay, TRB Limited Türkiye Şub.
  Türk Vergi ve Muhasebe Sistemi Eğitimi
 • "Her şey çok sistemli bir şekilde hazırlanmıştı, planlama ve uygulama çok iyiydi, ikramlar da dahil."
  Meltem Çalışkan
  Eczacıbaşı Karo Seramik San. ve Tic. A.Ş.
  Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Eğitimi
 • "Bu eğitimi başka şirketlerden de aldım. Anlatım, örnekleme ve eğitim kalitesi yüksek bir eğitimdi. Anlamadığım, cevap bulamadığım bir çok konuyu ve soruyu anladım."
  Ebru Öz, Oyak Bank Genel Müdürlüğü
  Kapsamlı UFRS Eğitimi